27 Νοεμβρίου: Ημέρα Μνήμης Ξανθόπουλου-Πνευματικού.

Το 1990, ένα πρωτοφανές έγκλημα συντάραξε την Ελλάδα. Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής δολοφόνησε δύο καθηγητές/ερευνητές του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας: τον αστροφυσικό Βασίλη Ξανθόπουλο και τον φυσικομαθηματικό Στέφανο Πνευματικό. Ήταν απόγευμα της 27ης Νοεμβρίου, και ο Βασίλης READ MORE

Android DevOps Gitlab CI/CD

Gitlab project https://gitlab.com/agascompany/android-devops DevOps is a set of practices that combines software development (Dev) and information-technology operations (Ops) which aims to shorten the systems development life cycle and provide continuous delivery with high software quality.[1][2] https://about.gitlab.com/blog/2018/02/14/setting-up-gitlab-ci-for-android-projects/ A successful Git branching model https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/ Image for building Android apps on Gitlab CI  READ MORE

Android detekt

Static code analysis for Kotlin https://arturbosch.github.io/detekt/ Add plugins { id(“io.gitlab.arturbosch.detekt”).version(“[version]”) } detekt { toolVersion = “[version]” input = files(“src/main/kotlin”) filters = “.*/resources/.*,.*/build/.*” baseline = file(“my-detekt-baseline.xml”) // Just if you want to create a baseline file. } add to app apply plugin: READ MORE

Αφιέρωμα της Ιωάννα Σουφλέρη και του Βήμα Science -Tovimagr- στον “Δον Κιχώτη της Mathesis”, κ. Στέφανο Τραχανά.

“Το να θέλεις να αλλάξεις τον κόσμο είναι ένας πολύ βολικός στόχος: κανείς δεν μπορεί να σε κατηγορήσει ότι απέτυχες” […] “οι ιδέες δεν είναι για να θωπεύουν το εγώ μας… ο έλεγχος της πράξης είναι ένας ηθικός έλεγχος. Ο άχραντος READ MORE

RxSwift

https://github.com/shadowmanpat/rxnamer.git https://github.com/ReactiveX/RxSwift import RxSwift import PlaygroundSupport import Foundation PlaygroundPage.current.needsIndefiniteExecution = true let disposeBag = DisposeBag() let numberSeq = Observable<Int>.just(5) //let numberSubscriptiion = numberSeq.subscribe(onNext: { (int) in //print(int) //}, onError: { (error) in //print(“error \(error)”) //}, onCompleted: { //print(“onCompleted”) //}) { READ MORE

Install dosbox linux

https://www.computerbeginnersguides.com/blog/2017/08/15/install-and-configure-dosbox-gaming-on-linux-mint-18-2/ Install And Configure DOSBox Gaming On Linux Mint 18.2  August 15, 2017  Jonathan Moeller It is indeed a remarkable irony that it’s often no longer possible to play old DOS games on Windows Vista or Windows 7, but with proper READ MORE